SONAPHONE T - ultrazvukový vysílač s nastavitelnou úrovní signálu pro spolehlivou detekci netěsností

Sonaphone_T

Typové označení
Sonaphone T


SONAPHONE T je přenosný ultrazvukový vysílač, který je určen k rychlé a spolehlivé detekci vadného těsnění u oken, dveří, kabin, vozidel a kontejnerů. Mimo aplikací v oblasti výroby a oprav dopravních prostředků silničních a kolejových, je SONAPHONE T určen rovněž pro testování těsnění protipožárních dveří, klimatických komor a čistých provozů. Ve spojení s přístroji řady SONAPHONE umožňuje SONAPHONE T rychlou kontrolu těsnosti při minimálních nákladech. Díky jednoduchému funkčnímu principu, není pro provoz tohoto zařízení nutný speciálně školený personál a provozní překalibrace a proto jsou dodatečné náklady na provoz minimální.

Ultrazvukový vysílač je zabudován v robustním pouzdru, má integrovaný LCD displej pro snadnou navigaci v nabídkovém menu. Modulace vysílaného signálu garantuje jeho přesnou detekci a identifikaci bez ohledu na možné zdroje rušivého signálu v okolí. Navíc je možné přesně nastavit intenzitu vysílaného signálu. To vše umožňuje použít SONAPHONE T jak pro precizní detekci malých netěsností tak i pro kontrolu těsnosti rozsáhlých prostor.

Volitelně lze k SONAPHONE T připojit vícesměnový vysílač kulového tvaru SONOSPHERE který umožňuje provádět kontrolu těsnosti rozlehlých a složitě tvarovaných prostor.


Hlavní výhody

  • jednoduchý provoz
  • nastavitelná intenzita signálu
  • modulace vysílaného signálu
  • robustní a ergonomický design
  • nízká spotřeba napájení

Poslat poptávku na SONAPHONE T

čeština cz English en