Sonaphone_T

SONAPHONE T - ultrazvukový vysílač s nastavitelnou úrovní signálu pro spolehlivou detekci netěsností

  • Typové označení
  • Sonaphone T

SONAPHONE T je přenosný ultrazvukový vysílač, který je určen k rychlé a spolehlivé detekci vadného těsnění u oken, dveří, kabin, vozidel a kontejnerů. Mimo aplikací v oblasti výroby a oprav dopravních prostředků silničních a kolejových, je SONAPHONE T určen rovněž pro testování těsnění protipožárních dveří, klimatických komor a čistých provozů. Ve spojení s přístroji řady SONAPHONE umožňuje SONAPHONE T rychlou kontrolu těsnosti při minimálních nákladech. Díky jednoduchému funkčnímu principu, není pro provoz tohoto zařízení nutný speciálně školený personál a provozní překalibrace a proto jsou dodatečné náklady na provoz minimální.

Ultrazvukový vysílač je zabudován v robustním pouzdru, má integrovaný LCD displej pro snadnou navigaci v nabídkovém menu. Modulace vysílaného signálu garantuje jeho přesnou detekci a identifikaci bez ohledu na možné zdroje rušivého signálu v okolí. Navíc je možné přesně nastavit intenzitu vysílaného signálu. To vše umožňuje použít SONAPHONE T jak pro precizní detekci malých netěsností tak i pro kontrolu těsnosti rozsáhlých prostor.

Volitelně lze k SONAPHONE T připojit vícesměnový vysílač kulového tvaru SONOSPHERE který umožňuje provádět kontrolu těsnosti rozlehlých a složitě tvarovaných prostor.

Hlavní výhody
- jednoduchý provoz
- nastavitelná intenzita signálu
- modulace vysílaného signálu
- robustní a ergonomický design
- nízká spotřeba napájení

Poslat poptávku na SONAPHONE T - ultrazvukový vysílač s nastavitelnou úrovní signálu pro spolehlivou detekci netěsností

Kontakt: Česká republika

SONOTEC s.r.o.
Absolonova 826/49
624 00 Brno
Tel.: +420/ 737 867 994,
                 541 223 211
Fax: +420/ 541 223 211
e-mail: sonotec@sonotec.cz

Kontakt: Slovenská republika

AMT Servis, s.r.o.
Pod Hrádkom 5/A
080 05 Prešov - Solivar
tel.: +421+51/3249 512; 3249 511
fax.: +421+51/3249 513
e-mail: amtservis@amtservis.sk

Katalog produktů

Katalog v češtině ve formátu pdf.

Semináře a školení

Nabídka seminářů

Veletrhy a výstavy

9.05.2017-12.05.2017
CONTROL 2017
Stuttgart, Německo, hala 4, stánek 4520

Kontakt: Česká republika

SONOTEC s.r.o.
Absolonova 826/49
624 00 Brno
Tel.: +420/ 737 867 994,
                 541 223 211
Fax: +420/ 541 223 211
e-mail: sonotec@sonotec.cz

Kontakt: Slovenská republika

AMT Servis, s.r.o.
Pod Hrádkom 5/A
080 05 Prešov - Solivar
tel.: +421+51/3249 512; 3249 511
fax.: +421+51/3249 513
e-mail: amtservis@amtservis.sk

Katalog produktů

Katalog v češtině ve formátu pdf.

Semináře a školení

Nabídka seminářů

Veletrhy a výstavy

9.05.2017-12.05.2017
CONTROL 2017
Stuttgart, Německo, hala 4, stánek 4520