SONAPHONE Smart - přístroj s integrovaným Záznamníkem dat (pamětí) pro záznam výsledků kontroly a sériových testů

Sonaphone_Smart

Typové označení
Sonaphone Smart

Rozsah použití
diagnostika ložisek
kompletní průmyslová diagnostika


SONAPHONE Smart je navržen pro rychlou, spolehlivou a levnou detekci netěsností v systémech s tlakovým vzduchem, vakuem, v průmyslových technologiích a strojích se omezeným přístupem. Ultrazvuková detekce umožňuje zjistit vznikající problém a předejít potenciálním ztrátám a tím výrazně přispět k úsporám nákladů.

Pravidelná inspekce motorů, čerpadel a převodovek pomocí přístroje SONAPHONE Smart vede ke zvýšení spolehlivosti a vyššímu stupni využití strojů. Akustický signál vznikající při proudění kapalin nebo plynů umožňuje jednoduše kontrolovat těsnost ventilů, šoupátek a odvaděčů parního kondenzátu. V beztlakých systémech lze volitelně použít ultrazvukový vysílač SONAPHONE T a kontrolovat tak těsnost oken, dveří, kabin a dalších zařízení s minimálními provozními náklady.

Akustický šum pozadí prozrazující opotřebení různých strojních součástek lze elektronicky zaznamenat. Všechny zaznamenané testy, pravidelné kontroly a nestandardní události mohou být jednoduše archivovány v PC v podobě tabulek a grafů a použity v prediktivní údržbě. Záznamník dat integrovaný v přístroji umožňuje rychlý přenos dat mezi přístrojem a PC pomocí USB rozhraní.

Připojením volitelného snímače teploty lze současně měřit a zaznamenávat povrchovou teplotu měřených součástí. SONAPHONE Smart má přehledný grafický displej a PC software s logicky strukturovaným menu.


Leták SONAPHONE Smart

Katalogový list SONAPHONE Smart

Poslat poptávku na SONAPHONE Smart

čeština cz English en