Sonaphone_Smart

SONAPHONE Smart - přístroj s integrovaným Záznamníkem dat (pamětí) pro záznam výsledků kontroly a sériových testů

  • Typové označení
  • Sonaphone Smart
  • Rozsah použití
  • diagnostika ložisek
  • kompletní průmyslová diagnostika

SONAPHONE Smart je navržen pro rychlou, spolehlivou a levnou detekci netěsností v systémech s tlakovým vzduchem, vakuem, v průmyslových technologiích a strojích se omezeným přístupem. Ultrazvuková detekce umožňuje zjistit vznikající problém a předejít potenciálním ztrátám a tím výrazně přispět k úsporám nákladů.

Pravidelná inspekce motorů, čerpadel a převodovek pomocí přístroje SONAPHONE Smart vede ke zvýšení spolehlivosti a vyššímu stupni využití strojů. Akustický signál vznikající při proudění kapalin nebo plynů umožňuje jednoduše kontrolovat těsnost ventilů, šoupátek a odvaděčů parního kondenzátu. V beztlakých systémech lze volitelně použít ultrazvukový vysílač SONAPHONE T a kontrolovat tak těsnost oken, dveří, kabin a dalších zařízení s minimálními provozními náklady.

Akustický šum pozadí prozrazující opotřebení různých strojních součástek lze elektronicky zaznamenat. Všechny zaznamenané testy, pravidelné kontroly a nestandardní události mohou být jednoduše archivovány v PC v podobě tabulek a grafů a použity v prediktivní údržbě. Záznamník dat integrovaný v přístroji umožňuje rychlý přenos dat mezi přístrojem a PC pomocí USB rozhraní.

Připojením volitelného snímače teploty lze současně měřit a zaznamenávat povrchovou teplotu měřených součástí. SONAPHONE Smart má přehledný grafický displej a PC software s logicky strukturovaným menu.

Leták SONAPHONE Smart

Poslat poptávku na SONAPHONE Smart

Kontakt: Česká republika

SONOTEC s.r.o.
Absolonova 826/49
624 00 Brno
Tel.: +420/ 737 867 994,
                 541 223 211
Fax: +420/ 541 223 211
e-mail: sonotec@sonotec.cz

Kontakt: Slovenská republika

AMT Servis, s.r.o.
Pod Hrádkom 5/A
080 05 Prešov - Solivar
tel.: +421+51/3249 512; 3249 511
fax.: +421+51/3249 513
e-mail: amtservis@amtservis.sk

Katalog produktů

Katalog v češtině ve formátu pdf.

Semináře a školení

Nabídka seminářů

Veletrhy a výstavy

9.05.2017-12.05.2017
CONTROL 2017
Stuttgart, Německo, hala 4, stánek 4520

Kontakt: Česká republika

SONOTEC s.r.o.
Absolonova 826/49
624 00 Brno
Tel.: +420/ 737 867 994,
                 541 223 211
Fax: +420/ 541 223 211
e-mail: sonotec@sonotec.cz

Kontakt: Slovenská republika

AMT Servis, s.r.o.
Pod Hrádkom 5/A
080 05 Prešov - Solivar
tel.: +421+51/3249 512; 3249 511
fax.: +421+51/3249 513
e-mail: amtservis@amtservis.sk

Katalog produktů

Katalog v češtině ve formátu pdf.

Semináře a školení

Nabídka seminářů

Veletrhy a výstavy

9.05.2017-12.05.2017
CONTROL 2017
Stuttgart, Německo, hala 4, stánek 4520