Přístroje pro prediktivní údržbu

SONAPHONE - Smart

Slouží k časnému odhalení počínajících vad valivých ložisek u strojů, netěsností ventilů nebo odvaděčů kondenzátu, vad izolátorů elektrického napětí a v neposlední řadě k detekci netěsností v rozvodech tlakového vzduchu nebo vakua.

Pracuje na ultrazvukovém principu v celé šíři pásma 20…100 kHz a díky pokročilé analýze celého spektra a svým rozsáhlým funkcím údává SONAPHONE Smart novou laťku v oboru průmyslové diagnostiky.

Práce s přístroji řady SONAPHONE je rychlá a efektivní, bez nutnosti složitého školení uživatelů.


Typové označení


Rozsah použití

Sonaphone-III
čeština cz English en