Detekce bublin v pevných trubkách

SONOCONTROL-15

Slouží k detekci zaplnění potrubí kapalinou. Detekce funguje na ultrazvukovém principu přes potrubí, bez kontaktu s měřeným médiem. Konstrukce snímače je robustní a bez jediné pohyblivé součástky. Při instalaci nedochází k narušení celistvosti stěny potrubí a při provozu nedochází ke kontaktu kapaliny nebo jejích par se snímačem. Používají se pro řadu aplikací, především v místech s vysokými tlaky, agresivními látkami, při požadavku na přísnou čistotu nebo v místech, kde musí instalace proběhnout za provozu.


Typové označení


Detekce hladiny kapaliny

Sonocontrol_15
čeština cz English en