SONOPIPE 13 - bezkontaktní potrubní monitor k rozlišení produktů

Sonopipe_12

Typové označení
Sonopipe 13

Použití
Potrubní monitor k rozlišení produktů


Bezkontaktní potrubní monitor SONOPIPE 13 umožňuje rozlišení produktů v potrubích přepravujících kapaliny. Podobně jako při měření hustoty lze různé kapalné produkty rozlišit pomocí měření rychlosti zvuku. Pomocí přístroje SONOPIPE 13 je možné určit změny v jednotlivých dávkách produktů proudících potrubím, které přepravuje vícero různých typů produktů. Například lze rozpoznat změnu z benzínu na naftu nebo, v případě ropovodu, změnu z jednoho druhu ropy na druhý. Tento ultrazvukový snímač navíc také monitoruje průchod ježků během čištění či testování potrubí používaného pro transport např. ropy, zkapalněného plynu nebo vody.

Další výhodou naší jednoduché a spolehlivé metody je skutečnost, že snímače jsou připevněny z vnější strany potrubí a proto nedochází k jejich opotřebení. Navíc veškerá rizika spojená s otevíráním otvorů v potrubí a následné škody patří minulosti.

Instalace i provoz jsou prosté a bez nutnosti jakéhokoliv přerušení provozu. Snímače obdržely certifikát ATEX.


Leták SONOPIPE 12

Katalogový list SONOPIPE 13

ATEX SONOPIPE 13

Poslat poptávku na SONOPIPE 13

čeština cz English en