Sonopipe_12

SONOPIPE 13 - bezkontaktní potrubní monitor k rozlišení produktů

  • Typové označení
  • Sonopipe 13
  • Použití
  • Potrubní monitor k rozlišení produktů

Bezkontaktní potrubní monitor SONOPIPE 13 umožňuje rozlišení produktů v potrubích přepravujících kapaliny. Podobně jako při měření hustoty lze různé kapalné produkty rozlišit pomocí měření rychlosti zvuku. Pomocí přístroje SONOPIPE 13 je možné určit změny v jednotlivých dávkách produktů proudících potrubím, které přepravuje vícero různých typů produktů. Například lze rozpoznat změnu z benzínu na naftu nebo, v případě ropovodu, změnu z jednoho druhu ropy na druhý. Tento ultrazvukový snímač navíc také monitoruje průchod ježků během čištění či testování potrubí používaného pro transport např. ropy, zkapalněného plynu nebo vody.

Další výhodou naší jednoduché a spolehlivé metody je skutečnost, že snímače jsou připevněny z vnější strany potrubí a proto nedochází k jejich opotřebení. Navíc veškerá rizika spojená s otevíráním otvorů v potrubí a následné škody patří minulosti.

Instalace i provoz jsou prosté a bez nutnosti jakéhokoliv přerušení provozu. Snímače obdržely certifikát ATEX.

Leták SONOPIPE 12

Katalogový list SONOPIPE 13

ATEX SONOPIPE 13

Poslat poptávku na SONOPIPE 13

Kontakt: Česká republika

SONOTEC s.r.o.
Absolonova 826/49
624 00 Brno
Tel.: +420/ 737 867 994,
                 541 223 211
Fax: +420/ 541 223 211
e-mail: sonotec@sonotec.cz

Kontakt: Slovenská republika

AMT Servis, s.r.o.
Pod Hrádkom 5/A
080 05 Prešov - Solivar
tel.: +421+51/3249 512; 3249 511
fax.: +421+51/3249 513
e-mail: amtservis@amtservis.sk

Katalog produktů

Katalog v češtině ve formátu pdf.

Semináře a školení

Nabídka seminářů

Veletrhy a výstavy

9.05.2017-12.05.2017
CONTROL 2017
Stuttgart, Německo, hala 4, stánek 4520

Kontakt: Česká republika

SONOTEC s.r.o.
Absolonova 826/49
624 00 Brno
Tel.: +420/ 737 867 994,
                 541 223 211
Fax: +420/ 541 223 211
e-mail: sonotec@sonotec.cz

Kontakt: Slovenská republika

AMT Servis, s.r.o.
Pod Hrádkom 5/A
080 05 Prešov - Solivar
tel.: +421+51/3249 512; 3249 511
fax.: +421+51/3249 513
e-mail: amtservis@amtservis.sk

Katalog produktů

Katalog v češtině ve formátu pdf.

Semináře a školení

Nabídka seminářů

Veletrhy a výstavy

9.05.2017-12.05.2017
CONTROL 2017
Stuttgart, Německo, hala 4, stánek 4520