Sonaphone_E

SONAPHONE E - přístroj určený pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

  • Typové označení
  • Sonaphone E
  • Rozsah použití
  • diagnostika v Ex prostředí

Přístroj SONAPHONE E je určen pro rychlou, spolehlivou a cenově příznivou detekci těch nejmenších netěsností v rozvodech tlakového vzduchu, technických plynů, vakua nebo podcházení ventilů uvnitř potrubí. Ultrazvuková detekce umožňuje včasnou detekci vad, vyvarování se potenciálním škodám a značnou úsporu nákladů.

Pravidelná prohlídka motorů, čerpadel a převodovek pomocí SONAPHONE E vede ke zvýšení provozní spolehlivosti a dává záruku vyššího stupně využití strojního vybavení.
Akustický signál generovaný netěsnostmi ventilů, klapek a odvaděčů kondenzátu lze snadno detekovat pomocí SONAPHONE E. Volitelná možnost použití ultrazvukového vysílače umožňuje hledat netěsnosti oken, dveří, kabin a dalšího zařízení bez zbytečných doplňkových nákladů.

Signál generovaný opotřebením rotačních částí strojů lze jednoduše zaznamenat do paměti přístroje SONAPHONE E. Zaznamenaná data je možné zpracovat nejrůznějšími způsoby od individuálního posouzení až po archivaci v PC a převod do formátu grafu nebo tabulky. V přístroji integrovaný Záznamník dat umožňuje jednoduchý a rychlý přenos dat mezi přístrojem a Vaším počítačem přes USB rozhraní.

Připojením volitelného snímače teploty lze současně měřit a zaznamenávat povrchovou teplotu měřených součástí. SONAPHONE M má přehledný grafický displej a PC software s logicky strukturovaným menu.

Díky jiskrově bezpečnému provedení elektrických obvodů, lze přístroj SONAPHONE E používat rovněž v prostředí s nebezpečím výbuchu až do Zóny 0.

Leták SONAPHONE E

ATEX SONAPHONE E

Poslat poptávku na SONAPHONE E

Kontakt: Česká republika

SONOTEC s.r.o.
Absolonova 826/49
624 00 Brno
Tel.: +420/ 737 867 994,
                 541 223 211
Fax: +420/ 541 223 211
e-mail: sonotec@sonotec.cz

Kontakt: Slovenská republika

AMT Servis, s.r.o.
Pod Hrádkom 5/A
080 05 Prešov - Solivar
tel.: +421+51/3249 512; 3249 511
fax.: +421+51/3249 513
e-mail: amtservis@amtservis.sk

Katalog produktů

Katalog v češtině ve formátu pdf.

Semináře a školení

Nabídka seminářů

Veletrhy a výstavy

9.05.2017-12.05.2017
CONTROL 2017
Stuttgart, Německo, hala 4, stánek 4520

Kontakt: Česká republika

SONOTEC s.r.o.
Absolonova 826/49
624 00 Brno
Tel.: +420/ 737 867 994,
                 541 223 211
Fax: +420/ 541 223 211
e-mail: sonotec@sonotec.cz

Kontakt: Slovenská republika

AMT Servis, s.r.o.
Pod Hrádkom 5/A
080 05 Prešov - Solivar
tel.: +421+51/3249 512; 3249 511
fax.: +421+51/3249 513
e-mail: amtservis@amtservis.sk

Katalog produktů

Katalog v češtině ve formátu pdf.

Semináře a školení

Nabídka seminářů

Veletrhy a výstavy

9.05.2017-12.05.2017
CONTROL 2017
Stuttgart, Německo, hala 4, stánek 4520