SONAPHONE E - detekce netěsností a diagnostika v prostředí s nebezpečím výbuchu (Ex)

Sonaphone_E

Typové označení
Sonaphone E

Rozsah použití
detekce a měření netěsností vzduchu/vakua v Ex prostředí
detekce a měření podcházení ventilů v Ex prostředí
diagnostika ložisek v Ex prostředí
kontrola elektrické izolace v Ex prostředí


Přístroj SONAPHONE E je určen pro rychlou a spolehlivou detekci netěsností v rozvodech tlakového vzduchu, technických plynů, vakua nebo podcházení ventilů uvnitř potrubí v prostředí s nebezpečím výbuchu (Ex Zóna 0). Ultrazvuková detekce umožňuje včasnou detekci vad, vyvarování se potenciálním škodám a značnou úsporu nákladů.

Pravidelná kontrola těsnosti potrubí a odvaděčů parního kondenzátu, stavu ložisek motorů a čerpadel pomocí SONAPHONE E vede ke zvýšení provozní spolehlivosti a dává záruku vyššího stupně využití strojního vybavení.

Akustický signál generovaný netěsnostmi a opotřebením rotačních částí strojů lze jednoduše detekovat, změřit a zaznamenat do paměti přístroje SONAPHONE E. Zaznamenaná data je možné v PC dále zpracovat do formátu grafu nebo tabulky a případně archivovat.

Připojením volitelného snímače teploty lze současně měřit a zaznamenávat povrchovou teplotu měřených součástí. SONAPHONE E má přehledný grafický displej a PC software s logicky strukturovaným menu.

Díky jiskrově bezpečnému provedení elektrických obvodů, lze přístroj SONAPHONE E používat v prostředí s nebezpečím výbuchu až do Zóny 0.


Leták SONAPHONE E

ATEX SONAPHONE E

Poslat poptávku na ATEX SONAPHONE E

čeština cz English en