NOVINKY

NOVÉ PRODUKTY

Foto 7 Dew Point kit
 • Snímač teploty rosného bodu tlakových plynů SONODEW M
  Slouží k měření teploty rosného bodu tlakového vzduchu a dalších technických plynů.
  Vysoká měřící dynamika, autokalibrační funkce a rychlá odezva umožňuje široké
  spektrum použití, od přesného měření rosného bodu plynů s velmi nízkou vlhkostí až po
  aplikace, kde opakovaně dochází ke kondenzaci vlhkosti. Více >>
sonoflow_co56_pro
SONOTEC_web_2020_12

   

VELETRHY, VÝSTAVY, SEMINÁŘE

amper2020_s_motivem_ctverec
Sonaphone-pocket-L53
 • Duben 29., 2020, Praha, Česká republika
  Jak na stlačený vzduch? Nejdražší energie a nezbytná součást výrobních procesů je
  palčivé téma. Jaké jsou možnosti v oblasti výroby, rozvodů a spotřeby stlačeného
  vzduchu? Konference Stlačený vzduch se koná letos na adrese F&B Catering, Nádražní
  84, Praha 5.. Více >>
compamed_logo_cmyk

    

TISKOVÉ ZPRÁVY

sonovinky
 • SONOVINKY 2018/1
  Netěsnosti - hlavní zdroj ztrát. Věděli jste, že tlakový vzduch je 10x dražší než elektrická
  energie? Netěsnosti způsobují celkově nejvyšší ztráty v soustavách tlakového vzduchu.
  Obvykle ve špatně udržovaných soustavách tvoří 25 – 30% z celkově vyrobeného
  vzduchu... Více >>
sonovinky
 • SONOVINKY 2016/2
  Detekce bublin v kapalině. O kvalitě výroby či obecně výsledku práce často rozhodují
  detaily - a několik bublin v dávkované kapalině může být oním detailem, který ovlivní
  celek. Existuje řada příkladů – ať již z průmyslu nebo zdravotnictví… Více >>
sonovinky
 • SONOVINKY 2016/1
  Měření průtoku plynů. Při výběru vhodného průtokoměru je důležité si předem ověřit,
  jestli nemůže v místě měření médium proudit oběma směry. Použití jednosměrného
  průtokoměru na místě, kde se směr proudění mění, vede k řadě „nevysvětlitelných“
  stavů... Více >>
čeština cz English en